Bosnian Arabic Bulgarian English German Italian Macedonian Russian Slovenian Spanish Turkish
Какой ноутбук выбрать. Какой фирмы выбрать ноутбук лучше. Какой выбрать ноутбук для работы. Скачать драйвера для видеокарты. Скачать драйвера для видеокарты nvidia бесплатно. Драйвера видеокарты для windows 7. Как начать учить Java. Какие книги java читать. Все о программирование на Java. Скачать игры для android. Лучшие игры для android скачать. Бесплатные игры для планшетов android. Интересные факты о человеке. Где найти интересные факты обо всем. Интересные факты о русских. Где найти гайд по магу wow. Самые лучшие гайды о магах wow. Аркан маг гайд для World of Warcraft. Как начать изучать язык Python. Какие книги python лучше читать. Все о программировании на python. Скачать компоненты Joomla. Самые лучшие компоненты joomla скачать. Бесплатно скачивание компонентов Joomla всех версии.

Klikni 'Sviđa mi se' i prati nas na Facebook-u!

Gradnjom do uštede - pasivni solarni kolektor

terasa ilustracija 845Pod pojmom pasivno solarno grijanje podrazumijevaju se tehnologije za iskorištenje sunčevog zračenja u cilju zagrijavanja objekta. Pasivno solarno grijanje je jedan od elemenata takozvanog pasivnog solarnog dizajna, koji se bazira na upotrebi sunčeve energije za proizvodnju drugih oblika energije, ili transport toplotne energije putem prirodne konvekcije, kondukcije ili zračenja.

Za razliku od aktivnog solarnog dizajna, ova tehnologija ne zahtijeva dodatne uređaje, ne iziskuje naročito velike troškove i najčešće je isplativost investicija u periodu od nekoliko godina.

Postoji mnoštvo tehnika i tehnologija za primjenu pasivnog solarnog grijanja, a ovdje ćemo predočiti sam koncept iza ideje pasivnog solarnog grijanja.

Ideja o pasivnom solarnom grijanju polazi od činjenice da Sunce u toku godine isija ogromnu količinu energije na površinu Zemlje. Iako svega oko 50% ukupnog zračenja koje dospije na Zemlju zaista i stigne do tla, ostatak se vrati nazad u vakuum svemira odbijanjem zračenja od atmosfere, oblaka i slično. Od toga svega malo više od ¼ padne na kopno, a ostatak apsorbuju okeani. To je opet dovoljna količina energije da višestruko zadovolji sve sadašnje energetske potrebe planete. To je praktično besplatna energija koja je u sadašnjim uslovima gotovo neiskorištena.

U nekim slučajevima je količina energije koju primi krov objekta čak i veća od ukupne količine energije koja se potroši u samom objektu. Pasivno solarno grejanje koristi se sistemima koji apsorbuju toplotnu energiju sunca, akumuliraju je, a zatim, kada temperatura opadne, ta energija se oslobađa iz akumulatora, zagrijavajući okolni prostor. Za prijem, akumulaciju i distribuciju energije često se koriste sami prozori, krovovi, zidovi ili podovi zgrade, tako da ugradnja ovakvih sistema praktično ne predstvalja velike dodatne troškove, ako se ugrađuje u nove objekte. Kod objekata kojima se naknadno ugrađuju ovi sistemi, troškovi mogu biti veći, ali uglavnom je period povraćaja tih investicija relativno kratak.

Za dizajn elemenata pasivnog solarnog grijanja bitni su sljedeći elementi:
1. pravilna orijentacija prozora objekta, odnosno orijentacija ka jugu, odakle tokom čitave godine dolazi najveća količina sunčevog zračenja
2. prozori i stakla koje današnja tehnologija pruža, a koji se sastoje od posebnih materijala, ili su prekriveni specijalnim slojevima, koji omogućavaju veću akumulaciju toplotne energije
3. akumulacija energije u termalnim masama, koje čine građevinski materijali velikog kapaciteta skladištenja toplote, poput cigle, betona, zemlje, ali i vode
4. pravilno dizajnirani sistemi za distribuciju akumulirane toplotne energije kroz objekat
5. zaštitni elementi, koji sprječavaju sunčevo zračenja da zagrijava objekat tokom ljeta, kada je grijanje nepotrebno.

Kako bi sistem bio u cjelosti ekološki i prije svega zdrav, treba voditi i računa o materijalima koji se ugrađuju (da li su toksični, biorazgradivi, obnovljivi i sl.), kao i da li je njihova proizvodnja ekološka (da li se stvaraju velike količine otpada i koliko se energije utroši prilikom proizvodnje, da li se taj otpad reciklira ili ponovo koristi, na koji način se transportuje roba i sl.).

Pasivno solarno grejanje ne mora biti dovoljno za grijanje čitavog objekta, ali može smanjiti troškove dodatnog zagrijavanja objekta i tako smanjiti upotrebu neobnovljivih goriva, najčešće fosilnog porijekla. Pored toga, objekti sa ovakvim sistemima najčešće su dobro osvijetljeni, otvoreni ka okolini i prijatni za stanovanje.

(Veselin Vujačić; AGRO-EKO Magazin)


Nasumični sadržaj