Bosnian Arabic Bulgarian English German Italian Macedonian Russian Slovenian Spanish Turkish

Klikni 'Sviđa mi se' i prati nas na Facebook-u!

'Skini masku mome gradu' - pridružite se kampanji za čist zrak u Tuzli

tz skini masku mome graduSKINI MASKU MOME GRADU je globalna inicijativa na čelu s zdravstvenim djelatnicima u 12 gradova širom svijeta koji se trenutno suočavaju s velikim izazovima zagađenog zraka. Liječnici, medicinske sestre, stručnjaci iz javnog zdravstva i srodni zdravstveni djelatnici posvećeni su poboljšanju zdravlja njihovih pacijenata pozivajući se na praktična rješenja i vidljive promjene na razini grada sa ciljem smanjivanja zagađenja kako bi ispunili smjernice Svjetske zdravstvene organizacije i potaknuli jasan i silazni trend zagađenja zraka do 2030.

World Health Organization - WHO, Country Office for Bosnia and Herzegovina je izjavila da Bosna i Hercegovina ima drugu najveću stopu smrtnosti (na 100.000 stanovnika) zbog zagađena zraka u svijetu, nakon Sjeverne Koreje. Svjetska zdravstvena organizacija je izrazila zabrinutost zbog velikog broja prijevremenih smrti uzrokovanih štetnim utjecajima zagađenog zraka na zdravlje stanovnika Bosne i Hercegovine.

Samo je u 2012. godini više od 3 500 osoba u Bosni i Hercegovini prerano umrlo zbog štetnog djelovanja ambijentalnog zagađenja zraka na njihovo zdravlje. Iako su Bosni i Hercegovini zakonima određene granične vrijednosti emisija pojedinih zagađujučih materija u zrak, ti zakoni se nažalost loše primjenjuju što znači da je zrak često nezdrav.

Glavni izvori visokih koncentracija sitnih čestica (PM2,5) su Termoelektrana "Tuzla" koja godišnje spali preko 3,3 miliona tona uglja i ostala zastarjela industrijska postrojenja koja sagorijevaju ugalj. Termoelektrana "Tuzla" je jedan od deset najvećih zagađivača u Evropi, koja godišnje emituje 51,644 tona SO2, a kao najveći proizvođač PM2.5 u Bosni i Hercegovini godišnje emituje 896 tona čestica u zrak. Zbog emisije štetnih čestica u zrak koje zračne struje nose i van granica Bosne i Hercegovine, procijenjeni zdravstveni troškovi uzrokovani postojanjem i radom samo Termoelektrane ''Tuzla'' godišnje iznose od 71 do 205 miliona eura za stanovnike Zapadnog Balkana i od 196 do 566 miliona eura za stanovnike Evrope.

Skinite masku svome gradu.
Podržite nas.

#UnmaskMyCity #BeyondCoal #AirPollution #CleanAir #EndCoal #CleanAirNow #Air #WHO #Environment #Health #SkiniMaskuMomeGradu #Zrak #Tuzla #Lukavac #FBiH #BiH #Okoliš #ŽivotnaSredina #Zravlje #Balkan #HEAL #HEALbalkans

Agro-Eko Magazin / Alijansa za zdravlje i životnu sredinu – HEAL


Nasumični sadržaj