Bosnian Arabic Bulgarian English German Italian Macedonian Russian Slovenian Spanish Turkish

Klikni 'Sviđa mi se' i prati nas na Facebook-u!

Kako do novih zelenih radnih mesta: ZELENI PROGRAM odgovor na izazove iz Poglavlja 27

ekologijaAgencija za regionalni razvoj AP Vojvodine provodi identifikaciju zainteresovanih strana za realizaciju Zelenog programa. Spremnost na saradnju na ovom projektu već su potvrdili neki fakulteti, instituti, zavodi, ambasade, ministarstva, pokrajinski sekretarijati, jedinice lokalne samouprave, udruženja građana, firme...

Zeleni program je jedan od nekoliko mogućih odgovora na izazove koji stoje pred našom državom na putu pridruživanja EU. Ovaj program promoviše i implementira projekte pozitivne prakse na teritoriji AP Vojvodine, koji za cilj imaju usklađivanje zakonske regulative, standarda i procedura sa zakonodavstvom EU. Cilj Zelenog programa je rešavanje konkretnih životnih problema u poljoprivredi i zaštiti životne sredine radi unapređenja poslovnog okruženja kroz davanje podrške jedinicama lokalne zajednice radi prevazilaženja finansijskih, stručnih i tehničkih kapaciteta.

Zeleni program trenutno čine dva projekta: Zelena agenda i Neškodljivo uklanjanje sporednih proizvoda životinjskog porekla. Ove projekte je, u prethodnom periodu, uspešno realizovao Ekološki centar "Stanište" iz Vršca koji će biti partner Agenciji za regionalni razvoj AP Vojvodine prilikom realizacije ovih projekata na teritoriji AP Vojvodine.

Ovaj program je otvoren i za druge inicijative i projekte koji su već pokazali da odgovaraju na potrebe društva i mogu se implementirati na teritoriji AP Vojvodine. To su projekti koji uzimaju u obzir realne kapacitete svih aktera kako bi se neki problemi rešili kroz: istraživanje, informisanje, edukaciju, javno zagovaranje i lobiranje, akcije i apliciranje za sredstva kod EU.

Vrednost Zelenog programa je u tome što se njegovom realizacijom doprinosi rešavanju dva velika izazova: problem poglavlja 27. i problem apliciranja za sredstva EU. Osim toga, ovaj program podržava projekte koji su ekonomski opravdani, ekološki održivi i socijalno pravedni, kao način stvaranja povoljnog poslovnog okruženja za investiranje u AP Vojvodini.

Inače, Agencija za regionalni razvoj AP Vojvodine od 2012. godine učestvuje u pripremi i realizaciji projekata finansiranih iz domaćih i međunarodnih fondova,

Najbrojniji su projekti realizovani u okviru IPA programa prekogranične saradnje, najviše sa Mađarskom, a potom i sa Republikom Hrvatskom.

Realizovani i projekti u toku se tiču unapređenja međuregionalne saradnje i potencijala prekograničnih oblasti, pronalaženja zajedničkih rešenja za unapređenje regionalnog razvoja, ali i specifičnih tema kao što su jačanje apsorpcionih kapaciteta za privlačenje sredstava EU, razvoj volonterizma, održivi urbani razvoj, lokalno bazirane politike tržišta rada u ruralnim oblastima, itd.

Projekat Zelena agenda odgovara na sledeće probleme: Nedostatak strateškog dokumenta za zaštitu životne sredine na lokalnom nivou i manjak ili nedostatak kapaciteta na lokalnom nivou za donošenje strateškog dokumenta u oblasti zaštite životne sredine. Zašto je ovaj strateški dokument značajan? Prilikom konkurisanja za sredstva EU nužno je da se pozove na strateški dokument za zaštitu životne sredine koji je usvojila jedinica lokalne samouprave.

Projekat Neškodljivo uklanjanje sporednih proizvoda životinjskog porekla odgovara na sledeće probleme: Nepostojanje dovoljnog broja objekata za neškodljivo prikupljanje i uklanjanje SPŽP u AP Vojvodini. Prema Nacionalnoj strategiji za upravljanje iz 2010. godine samo 10 do 20% uginulih životinja i klaničnog otpada završi u kafilerijama, sve ostalo završi u prirodi na na neadekvatan način ugrožavajući životnu sredinu, zdravlje i kvalitet života građana. Evropska kancelarija za hranu i veterinu, 2013. godine konstatuje da je u Srbiji skoro potpuni nedostatak sistema za lokalno sakupljanje. Naime, u Srbiji postoje samo dva objekta za neškodljivo uklanjanje sporednih proizvoda životinjskog porekla:jedan u Vršcu i drugi u Smederevu, i to zahvaljujući Ekološkom centru „Stanište“ iz Vršca.

Zeleni program je kompleksna inicijativa/program, koju pokreće Agencija za regionalni razvoj AP Vojvodine, koju će činiti više projekata zasnovanih na principima održivog razvoja. Cilj Zelenog programa je doprinos otvaranju novih „zelenih“ radnih mesta kroz uvođenje EU normi i praksi u AP Vojvodini.

Preporučujemo animirani film u produkciji EC Stanište! na temu neškodljivog uklanjanja sporednih proizvoda životinjskog porekla:

(Agro-Eko Magazin)


Nasumični sadržaj