Bosnian Arabic Bulgarian English German Italian Macedonian Russian Slovenian Spanish Turkish
Ремонт ноутбука своими руками. Быстрый и гарантийный ремонт ноутбуков. Срочный ремонт ноутбуков. Ремонт компьютеров на дому. Быстрый ремонт компьютеров своими руками. Настройка и ремонт компьютеров. Java уроки для начинающих. Лучшие java уроки. Учим язык Java с нуля. Обзор смартфонов samsung. Качественный обзор смартфонов samsung galaxy. Обзор смартфона samsung galaxy s4. Фото картинки приколы. Самые новые картинки приколы. Лучшие приколы картинки. Скачать аддоны для wow. Самые новые аддоны для wow скачать. Скачать аддоны для wow быстро и без реги. Видео уроки python. Лучшие python уроки. Учим язык python с нуля. Скачать шаблоны для Joomla. Самые новые joomla шаблоны. Бесплатные шаблоны для Joomla.

Klikni 'Sviđa mi se' i prati nas na Facebook-u!

Mjere zaštite u organskoj proizvodnji: Čime sve možete tretirati štetočine, korove i bolesti

organska poljoprivreda ilustracija g4186144Suzbijanje bolesti, štetočina i korova u organskoj proizvodnji predstavlja vrlo veliki  problem jer nije dozvoljena primjena hemijskih sredstava (pesticida) koji se, inače, primjenjuju u konvencionalnoj (klasičnoj) proizvodnji. Zaštita u organskoj proizvodnji zasniva se na pricipu sprječavanje pojave štetnih organizama (bolesti, štetočina i korova), a ne njihovom liječenju kada se pojave. Zbog toga se prioritet daje korišćenju preventivnih i odbrambenih mjera.

Preventivne mjere:

Agrotehničke mjere - Izbor parcela, izbor otporne sorte, obrada zemljišta, poštovanje vremena sjetve i gustine sklopa biljaka, đubrenje, plodored, udruživanje usjeva, uspostavljanje cvijetnih pojaseva i dr.

Higijenske mjere - Zdrav i kvalitetan sadni materijal, higijena zemljišta, voda za zalivanje mora biti I ili II klase, sakupljanje i uništavanje zaraženih dijelova biljaka, čišćenje i dezinfekcija oruđa i alata

Odbrambene mjere:

1.Biološke mjere - Preparati na bazi virusa, bakterija i gljiva, nematode, korisni insekti (bubamare, uholaže, parazitne osice), grinje, ptice (sjenice i djetlići), ježevi, krtice, slijepi miševi

2. Fizičke mjere - Sakupljanje štetnih insekata i njihovo uništavanje, upotreba feromonskih klopki, ljepljivih kartona u boji, primamljivanje hranom - mekinje, melasa, slatki sokovi, pivo, odbijanje mirisom, svjetlošću i zvukom, sakupljanje zaraženih biljnih dijelova, spaljivanje insekata i korova gasom, postavljanje mreža protiv grada i ptica, kopanje zaštitnih kanala, upotreba raznih usisivača.

3. Hemijske mjere - Hemijska sredstva se koriste kada preventivne mjere ne mogu dati zadovoljavajuće rezultate. Tu spadaju:

Feromoni – hemijska sredstva slična hormonima koje stvaraju i emituju insekti i koriste za primamljivanje insekata sa velikih rastojanja,

Fungicidi – za dezinfekciju sjemena – preparati na bazi bakra, masna soda, kalijum permanganat, cinkoksid, biljni ekstrakti,

Sredstva za zimsko tretiranje – kuhinjska so, kalijum permanganat, kalijumov sapun, sumpor, mineralna ulja,

Sredstva  za tretiranje tokom vegetacije -  preparati na bazi bakra, preparati na bazi sumpora, kalijum permanganat, krečni sulfat, kameno brašno, kokosovo brašno, propolis, cinkoksid, Insekticidi – nikotin, piretrin, kvasija, rotenon, vodeni rastvor duvana, želatin, kalijumov sapun i dr.,

Biopesticidi se zasnivaju na korišćenju korisnih mikroorganizama ili produkata njihovog metabolizma pri čemu stvaraju toksine, kristale, spore, antibiotike kojima  štite biljke djelujući antagonistički na prouzrokovače bolesti, štetne insekte, nematode i korove.  Istovremeno su bezopasni za ljude i ekološki bezbijedni, produkuju vitamine, enzime i biljne  hormone kojima djeluju na imuni sistem biljaka i time povećavaju njihovu otpornost. (Izvod iz Pravilnika o metodama organske biljne  proizvodnje).

Dozvoljena sredstva za zaštutu billja u organskoj proizvodnji: Azadiractin iz Azadirachata indica (neemim ulje) / insekticid, ekstrat (vodeni rastvor) iz Nicotiana tabacum / insekticid, Piretrin ekstrahovan iz Chrusanthemum cinerarifolium / insekticid, Rotenon ekstrahovan iz Deris spp. i Terphrosia spp. / insekticid, Kvazija ekstrahovana iz Qvassia amara / insekticid, repelent, želatin /insekticid, biljna ulja (ulje od metvice, crnogorčine smole, kima) / insekticid, akaricid, fungicid i materija za ometanje rasta, lecitin / fungicid, pčelinji vosak, hidrolizovane bjelančevine /mamac.

Dozvoljeni mikroorganizmi za biološko suzbijanje štetočina koji se koriste kao sredstva za zaštitu bilja u organskoj proizvodnji:  Mikroorganizmi (bakterije, virusi, gljivice) npr. Bacillus thuriginensis, virus  granuloye itd.

Dozvoljene materije koje se koriste u zamkama i raspršivačima za zaštitu bilja: Diamonijum fosfat / mamac samo u zamkama, Metaldehid, Limacid / mamac samo u zamkama sa sredstvom koje odbija krupnije vrste životinja, Feromoni / mamac samo u zamkama i raspršivačima, Piretroidi (samo Deltametrin i Lambda cuhalotrin) / insekticid samo u zamkama

Ostala dozvoljena sredstva za zaštitu bilja koja se trdaicionalno koriste u organskoj proizvodnji:

  • Krečni sulfat (kalcijumov polisulfid) / fungicid, insekticid, akaricid,
  • Mineralna ulja / fungicid, insekticid,
  • Kalijum permanganat / fungicid, baktericid,
  • Sumpor / fungicid, akaricid, repelnet,
  • Bakar u obliku bakarnog hidroksida, bakarnog oksihlorida, trobaznog bakarnog sulfata, bakarnog oksida /fungicid
  • Kalijumov sapun (mazivi sapun) / insekticid,
  • Parafinsko ulje / insekticid, akaricid,
  • Kvarcni pijesak / repelent

(Izvor: PSS Leskovac, Mr Gordana Jovanović / prilagodio: AGRO-EKO Magazin)


Nasumični sadržaj