Bosnian Arabic Bulgarian English German Italian Macedonian Russian Slovenian Spanish Turkish

Klikni 'Sviđa mi se' i prati nas na Facebook-u!

Metod suzbijanja varoe u organskom pčelarenju: Primjena oksalne kiseline

pcele kosnica il9989Izbjeći zagađivanje meda reziduama  tretmana je glavna i najvažnija stavka u ispitivanjima lakih hemikalija kao što je  oksalna kiselina, koja je najvažnija ne samo u organskom, veći u konvencionalnom (standardnom) suzbijanju varoe.

Oksalna kiselina je jedno od od najboljih rješenja za organski tretman varoe, koja predstavlja najveći problem i u organskoj i u konvencionalnoj pčelarskoj industriji  širom svijeta. Ektoparazit Varroa destructor je jedan od parazita koji najviše zabrinjavaju, a koji pogađa medonosnu pčelu. Paraziti se hrane hemolimfom pčela i legla i u ćelijama legla uzgajaju sopstveno potomstvo.

Patogeneza je vezana za uništavanje domaćina  i prenošenje parazita. Iskorenjavanje nije moguće i to je dovelo čak i do endemske raširenosti širom svijeta. Rješenje je nađeno u  korištenju tretmana sa akaricidima, ali oni uključuju dvostruki problem:

  • parazit može razviti otpornost
  • teške hemikalije su potencijalni izvor zagađenja proizvoda iz košnice.

Zato treba obratiti veliku pažnju  i u tom domenu zaštite jer ako se u medu nađu ostaci pesticida sama čistoća meda koju kupci očekuju od proizvoda može biti kompromitovana. Moguća zagađenost voska je još jedan  problem, jer u organskom pčelarstvu i on mora biti organski, organi inspekcije mogu da zahtijevaju i analizu voska na rezidue.

Dosta je uloženo truda i istraživačkog napora i došlo se do jedostavnih, održivih i ekonomskih opravdanih koncepata tretmana. Ti  tretmani  se uglavnom sastoje od primjene prirodnih aktivnih sastojaka, timola i organskih kiselina (oksalna). Oksalna kiselina je prirodna,  nalazi se u mnogim živim bićima, ukljućujući i ljude, namirnicama biljnog porijekla.

Način djelovanja:

Metaboličko vezivanje kalcijuma je glavni toksični mehanizam kod sisara. Način djelovanja zavisi od nivoa kiselosti rastvora, čiji tako visok nivo druge kiseline ne mogu da postignu.

Tretman djelovanja:

Pogodna je za  zimsko tretiranje , kada su svi paraziti na pčelama, a primjenjuje se:

  • prskanjem (rastvor kiseline 2,1%  prska se po pčelama sa svake strane rama:
  • nakapavanje: šećernim sirupom u kombinaciji sa oksalnom kiselinom koji se nakapava po ulicama pčela, po 5ml na svaku.

Tretman oksalnom kiselinom se pokazao lakim, jeftinim i bezbijednim. Ispitivanjem se dokazalo da je nakapavanjem rastvora (4,2%) veoma efikasno u uslovima  vlažne klime, ali se šećer može dodati kao sinergist koji sprječava dehidrataciju, pa male koncentracije šećera nisu preporučljive. Standardne doze (nakapavanjem) 5 ml po  ulici su u pčelinjim društvima postigle korektnu toleranciju.

(Izvor: AGRO INFOTEL, autor: Nenad Stefanović, dipl.ing.polj. / prilagodio: AGRO-EKO Magazin)


Nasumični sadržaj