Bosnian Arabic Bulgarian English German Italian Macedonian Russian Slovenian Spanish Turkish

Klikni 'Sviđa mi se' i prati nas na Facebook-u!

Specifičnosti u navodnjavanju povrtarskih biljaka u organskoj proizvodnji

navodnjavanje u organskoj proizvodnji 44Većina povrća gaji se isključivo u navodnjavanju. Sve povrtarske kulture zahtijevaju viši nivo vlažnosti zemljišta u poređenju sa ratarskim usjevima zbog slabije razvijenog korjenovog sistema u odnosu na nadzemni dio koji transpiriše veću količinu vode.

Kod većine povrtarskih biljaka nadzemni dio je za 10 do 26 puta veći u odnosu na masu korjenovog sistema. Biljke plitkog korijena (do 30 cm) kao što su celer, salata, luk, krompir i rotkva zahtijevaju češća zalivanja sa manjim zalivnim normama, povrće sa korijenom srednje dubine (30-60 cm) brokoli, pasulj, kupus, mrkva, karfiol, krastavci, paprika i paradajz zahtijevaju veće zalivne norme a biljke dubokog korijena (preko 60 cm)špargla, bundeva, kukuruz šećerac, lubenice...ne zahtijevaju česta zalivanja.

Vrijeme zalivanja i količina vode najčešće se utvrđuju po turnusima. Pri tome treba uzeti u obzir padavine, tako da se na svakih 5-6 mm zalivanja odlažu za jedan dan ako su padavine preko 20-30 mm pomjera se ceo turnus. Navodnjavanje ima poseban značaj u vremenu kritičnih perioda za vodom.

KRITIČNI PERIOD

POVRĆE

Cvjetanje – formiranje plodova

Pasulj

Formiranje i porast glavica

Brokoli, karfiol, kupus

Metličenje oplodnja porast klipova

Kukuruz šećerac

Cvjetanje

Krastavac, tikvica, dinja

Formiranje lukovica

Luk

Cvjetanje, plodonošenje

Patlidžan, paprika, paradajz

Povrće se uglavnom navodnjava sistemom kišenja. Ovaj način navodnjavanja stvara uslov za pojavu bolesti pa je bolji način navodnjavanje sistemom kap po kap. Važan je i kvalitet vode za navodnjavanje kod organske proizvodnje.Voda ne smije da sadrži štetne i opasne materije jer to može da ugrozi zdravstvenu bezbijednost proizvoda.

(Izvor: Zdrava Srbija; prilagodio: AGRO-EKO Magazin)


Nasumični sadržaj