Kreiranje obroka – prevencija mikotoksikoza

prevencija mikotoksikozaNepovoljne klimatske prilike tokom proizvodnje i pripreme stočne hrane,  dovode do razvoja bolesti na usjevima, a posljedično i uskladištenja potencijalno štetne stočne hrane. Nepravilna manipualcija ovako pripremljenom hranom dodatno umanjuje njen kvalitet i povećava potencijalno štetan efekat.

Nedovoljna pažnja kod pripreme hrane i  kreiranja obroka dovodi do kraćeg ili dužeg izlaganja životinja štetnim produktima gljivica (mikotoksinima).  Kao logična posljedica javlja se i prisustvo ovih materija  ili njihovih metabolita i u životinjskim proizvodima.

Takođe se i dugogodišnje shvatanje o relatinoj rezistenciji preživara na mikotoksine pokazalo neutemeljeno i pogrešno.

Ako se tome doda i činjenica da su analize kabaste stočne hrane od strane vlasnika životinja izuzetno rijetke, postaje jasno zašto su proizvodi životinja slobodni samo od materija na čije se prisustvo nisu ni ispitivali.

Istina analiza hraniva koja bi mogla zadovoljiti zahtjeve savremenog farmera, vlasnicima životinja u stvari i nije dostupna. Bilo da je u pitanju ograničen broj parametara koje pojedine laboratorije ispituju ili jednostavno neprihvatljivo visoka cijena ispitivanja stočne hrane.

Kada se stvari sagledaju na ovaj način postaje jasno da se čak ni zadovoljavanje potreba životinja za pojedinim hranljivim materijama ne radi na egzaktan i precizan način, a o prisustvu nepoželjnih i štetnih materija nema ni govora.

Stoga i ne čudi „iznenadna“ pojava aflatoksina u mlijeku, panika među proizvođačima, prerađivačima i kupcima, angažovanje inspekcijskih organa, laboratorija i sl.

Na kraju ostaje nada u veće proizvodne komplekse koji analize rade konsultujući nauku, a imaju oslonac u  velikom broju jedinica poroizvoda. Tamo proizvodnju prate po davno zacrtanim parametrima, a  u poslovanju se oslanjaju na provjerene saradnike i dobavljače. U transferu znanja su uvek okrenuti malom proizvođaču i njegom putu ka uspjehu, jer je to ujedno i njihov put.

(AGRO-EKO Magazin/F.'S')