Bosnian Arabic Bulgarian English German Italian Macedonian Russian Slovenian Spanish Turkish
Как выбрать внешний диск. Внешний жесткий диск как выбрать самый подходящий. Какой внешний диск выбрать. Какой принтер выбрать. Какой выбрать лазерный принтер сегодня. Какой цветной принтер выбрать. Готовые программы на java. Изучаем java с нуля быстро. Как начать программировать на java. Бесплатные игры для планшетов android. Качественный samsung android планшет. Планшет android цена. Отдых в турции отели. Самый лучший отдых в турции. Отдых в турции отели цены. Wow дк гайд. Лучший wow фрост дк гайд. Wow дк танк гайд. Рабочие программы на языке python. Изучаем python с нуля. Язык python для начинающих. Бесплатые плагины для Joomla. Скачать joomla плагины бесплатно. Где скачать самые последние плагины на joomla.

Klikni 'Sviđa mi se' i prati nas na Facebook-u!

Paprika: Faze sijanja i tretman rasada

rasada paprike 14DPaprika se u našim uslovima uglavnom proizvodi iz rasada. Proizvodnjom preko rasada produžava se vegetacija, povećava se broj berbi a time i ukupan prinos. Obezbjeđuje se i ranije pristizanje što je veoma značajno.

U proizvodnji rasada je veoma bitno da se proizvede kvalitetan rasad jer je dokazano da od kvaliteta rasada kod paprike u velikoj mjeri zavisi ukupna produkcija biljke pa i sam prinos. Rasad paprike se proizvodi u različitim vrstama zaštićenog prostora kao što su tople leje, razne vrste plasteničkih tunela, plastenici i staklenici. Bez obzira na vrstu zaštićenog prostora za ranu i srednje ranu proizvodnju neophodno je obezbjeđenje dopunskog zagrijavanja dok je za kasnu proizvodnju paprike rasad moguće proizvesti bez dopunskog zagrijavanja.

Rana proizvodnja paprike obezbjeđuje se proizvodnjom preko pikiranog rasada sa sjetvom krajem januara ili početkom februara i rasađivanjem krajem aprila i početkom maja. Prva berba iz rane proizvodnje može se obezbijediti krajem juna i početkom jula.

Srednje rana proizvodnja paprike u našim uslovima je i najrasprosranjenija i obezbjeđuje se sjetvom u tople leje ili druge vrste zaštićenog prostora sa dopunskim zagrijavanjem.Proizvodnja rasada za ovaj rok odvija se obično bez pikiranja sa sjetvom u martu, rasađivanje u maju a prvi plodovi se beru krajem jula i početkom avgusta.

Kasna proizvodnja paprike obezbjeđuje se proizvodnjom rasada u zaštićenom prostoru bez zagrijavanja.Pri kasnoj proizvodnji iz rasada sjetva se obavlja krajem marta i početkom aprila, rasađivanje krajem maja i početkom juna i prva berba pristiže krajem avgusta i početkom septembra. Proizvodnja rasada za ranu proizvodnju paprike je dosta skupa a i zbog pikiranja koje se kod rane proizvodnje izvodi ona se kod nas takoreći i ne primjenjuje.

U proizvodnji rasada paprike neophodno je obezbijediti veoma kvalitetno sjeme koje predhodno treba ispitati. Prvenstveno treba utvrditi klijavost i energiju klijanja. Sjeme treba prije sjetve obavezno dezinfikovati suvim ili vlažnim postupkom zbog uništavanja patogena na njemu. U tom cilju sjeme treba potopiti u 2% rastvor natrijumhidroksida (NaOH) u trajanju od 10-30 minuta a zatim sjeme treba dobro isprati čistom vodom. Slični efekti se postižu i potapanjem sjemena u 15% rastvor trinatrijumfosfata (Na3PO4) u trajanju od 20 minuta i nakon toga sjeme dobro isprati vodom.

Radi ubrzanja klijanja i nicanja sjeme paprike se prije sjetve često kvasi ili naklijava. Navlaženo ili naklijalo sjeme znatno prije niče, to je značajno jer sjeme paprike i u povoljnim uslovima sporo niče. Nakvašeno nabubreno i naklijalo sjeme može da se sije samo uz idealne uslove vlažnosti i temperature pa bi probuđena klica mogla da nastavi probuđene procese prilikom sjetve, u lošim uslovima treba koristiti normalno suvo sjeme. Količina sjemena dobre klijavosti kreće se od 7-8g po metru kvadratnom kod srednje rane i kasne sjetve. Optimalni sklop biljaka za obezbjeđivanje kvalitetnog rasada je 600-700 biljaka po metro kvadratnom.

Sjetva se obavlja ručno omaške ili sa vodom u kanti sa rešetkom, mada može i mašinski sijalicama ako se radi na većem prostoru. Nakon sjetve zemlju treba dobro zaliti a zatim po površini primijeniti neki od insekticida.

S obzirom da je paprika toploljubiva biljka treba voditi računa o temperaturnim uslovima a naročito u fazi klijanja i nicanja. Sa nicanjem paprike nužno je voditi računa o dobroj osvijetljenosti biljaka i blagom snižavanju temperature (oko 18 stepeni C).

Njega rasada se sastoji u redovnom zalivanju, zaštiti od bolesti, prihranjivanju i kaljenju rasada. Kod zalivanja rasada neophodno je voditi računa o temperaturi vode koja treba da je približno optimalnim zahtjevima ove boljne vrste. Zalivati ne treba često nego rjeđe i sa većom količinom vode. Zaštitu treba obavljati svakih sedam dana i to fungicidima koje treba kombinovati tako da ima i bakarnih preparata radi suzbijanja bakterioza.

Prihranjivanje se može kombinovati sa zaštitom od bolesti i to fertikarom ili nekim drugim kompleksnim đubrivom za folijarnu prihranu dva puta u fazi 2 i 4 stalna lista. Od momenta nicanja do rasađivanja ne treba da prođe više od 50-60 dana. To znači da normalno razvijen rasad za rasađivanje sa 6 stalnih listova treba da se dobije za što kraće vrijeme. U proizvodnji rasada veoma je bitno i kaljenje biljaka koje počinje sedam dana prije sadnje. Tada se biljke slabije navodnjavaju a zaštićeni prostor se intezivnije provjetrava, a po mogućnosti otkriva.

Kvalitetan rasad u momentu rasađivanja treba da ima sljedeće karakteristike: elastično i zbijeno stablo visine 16-20 cm, sa 6-10 dobro razvijenih listova, te sa dobro razvijenim korijenom, naročito bočnim žilama.

(Izvor: Poljoprivreda Niša; prilagodio: Agro-Eko Magazin)

 


Nasumični sadržaj