Bosnian Arabic Bulgarian English German Italian Macedonian Russian Slovenian Spanish Turkish
Шпатлевка стен под обои. Быстрая шпатлевка стен своими руками. Стоимость шпатлевки стен. Штукатурка стен цена. Быстрая штукатурка стен своими руками. Отделка стен штукатуркой. Декоративная отделка стен. Качественная отделка стен декоративным камнем. Отделка стен своими руками. Мини токарный станок своими руками. Как сделать токарный станок своими руками. Настольный токарный станок своими руками. Облицовка дома кирпичом. Качественная облицовка дома кирпичом фото. Наружная облицовка дома. Как начать бизнес с нуля. Быстро начать бизнес без вложений. Начать бизнес с нуля идеи. Канализация в частный дом. Хочу сделать канализация своими руками. Водоснабжение и канализация дома. Строительство фундаментов цены. Быстрая строительство фундамента своими руками. Технология строительства фундамента.

Klikni 'Sviđa mi se' i prati nas na Facebook-u!

Praktičan primjer: Kako pripremiti zemljište i izvršiti sjetvu zobi

ovas zob 03Farma Spreča tokom cijele godine ima plan sjetve koji se odredi početkom godine na osnovu potreba goveda za ishranom. Naravno vodi se računa o plodoredu. Sve ratarske kulture ne podnose monokulturu. Ove godine mi smo se odlučili na sjetvu zobi. Prvo iz razloga što našem zemljišta odgovara proizvodnja zobi.

Zob ili ovas (Avenia sativa) spada u porodicu trava. Korijen se sastoji od primarnog (tri korijenčića) i sekundarnog korijenovog sistema, koji je jako dobro razvijen, prodire duboko u tlo ( do 2 m) i ima veliku sposobnost usvajanja hraniva.

Stabljika je šuplja, visoka 60-120 cm, sastavljena 5-6 nodija. List zobi sastoji se od lisnog rukavca i lisne plojke, na čijem se prijelazu nalazi jako razvijena opna (ligula), prema čemu se zob lako razlikuje od ostalih žitarica. Razvija metlicu koja se sastoji od glavne grane od koje se odvajaju postrane grane i grančice, na čijim se krajevima razvijaju klasići. Zob je samooplodna. Masa 1000 zrna iznosi 20-25 g, a hektolitarska težina oko 45-50 kg. Dužina vegetacije ozime zobi traje 270-280 dana,a jare zobi traje 70-120 dana.

Minimalna temperatura za klijanje je na samo 1-2 0C,a kako se biljka razvija veće su potrebe za toplotom. Optimalna temperatura za klijanje zobi iznosi 20-25 0C. Može izdržati proljetne mrazeve do -4 0C. Zbog toga što ima razvijen korijen ima veliku sposobnost usvajanja hraniva pa daje dobre rezultate na siromašnim zemljištima sa PH 4-5. U plodoredu zauzima posljednje mjesto. Najbolji predusjev joj je krompir, višegodišnje leguminoze, zrnaste mahunarke, uljana repica. Sama zob vrlo je loš predusjev za sva strna žita jer jako iscrpljuje tlo. Zob u poređenju sa ostalim žitaricama treba vodu tokom cijelog vegetacijskog ciklusa.

Oranje se obavlja dvije do tri sedmice prije sjetve. Nakon ranih predkultura obično se obavljaju dva oranja, pliće nakon žetve predkulture i dublje, osnovno, dvije do tri sedmice prije sjetve (do 25 cm) uz zaoravanje mineralnih gnojiva predviđenih za osnovnu gnojidbu. Dopunskom pripremom tla (tanjirača, drljača,sjetvospremač,rotodrljača) treba stvoriti usitnjeni površinski sloj mrvičaste strukture do dubine sjetve. Za prosječan prinos 4 t/ha potrebno je 100 kg/ha N, 90-100 kg/ha P i 90-100 kg/ha K.

Na farmi Spreča je odlučeno da se sije jara sorta zobi 'Escudino C-2'. Ona je posijana na 50 ha u prvoj polovini marta u nešto vlažnije tlo do 3 cm dubine. Osnovna obrada i đubrenje za jare kulture se obavlja kao i za ozime u jesen, kako bi tlo preko zime promrzlo i bilo bolje strukture za pripremu u proljeće. Uz jesenje oranje je obavljeno osnovno đubrenje i vršeno zaoravanje. U ovom đubrenju najbolje je unijeti dvije trećine fosfora i kalijuma, te manje azota. U vegetaciji se prihranjuje uglavnom azotom jer su stabljike vrlo nježne i osjetljive na polijeganje. Žetva će biti polovinom juna, ali pošto zob neravnomjerno dozrijeva,početak žetve je teže odrediti. Žetvu bi trebalo obaviti kada vršni dio metlice dostigne punu zrelost, prije početka osipanja zrna iz vršnih klasića. Prosječni prinosi zobi su 3-4 t/ha. Zob ćemo koristiti u silaži sa graškom jer dozrijevaju u isto vrijeme.

Po količini proteina zob je najhranjiva žitarica. U sebi sadrže sve važnije vitamine i minerale. Po hemijskom sastavu sadrži 12% vode, 12% ukupnih proteina, 58% bezazotnih ekstraktivnih materija (BEM), 5% ulja, 10% celuloza i 1,3 % mineralnih soli. Ona predstavlja odličnu voluminoznu stočnu hranu,a isto tako slama ovsa služi u ishrani domaćih životinja preživara.

(autor: Danijela Đurđić, dipl.inž.poljoprivrede / AGRO-EKO Magazin)

 


Nasumični sadržaj