Bosnian Arabic Bulgarian English German Italian Macedonian Russian Slovenian Spanish Turkish

Klikni 'Sviđa mi se' i prati nas na Facebook-u!

Biološka kontrola štetočina - kadifa

kadifa protiv stetocinaBiološka kontrola odnosno biološka zaštita predstvalja mere koje dopirnose dobrom zdravstvenom stanju useva.

Najznačajnije mere su preventivne (agrotehnika i mere higijene), zatim mere odbrane (biološke, fizičke i hemijske). Preventivne i agrotehničke mere su: izbor parcele, izbor otpornih sorti, intenzivan povrtarski plodored što podrazumeva odgovarajuću obradu zemljišta, đubrenje i mešanje useva, zatim kvalitetan setveni i sadni materijal i optmalno vreme proizvodnje za datu vrstu i sortu. Agretohničke mere uključuju i formiranje biozaštitnog pojasa odnosno cvetnih pojaseva kao i združivanje useva i korišćenje biljaka prijatelja.

Bio-zaštitini pojas čine cvetne začinske i medonosne vrste. Funkcija ovog pojasa je privlačenje korisnih insekata (predatora), a mogu biti i biljke zamke za bolesti i štetočine.

Jedna od korisnih cvetnih vrsta je kadifa (Lat. Tagetes erecta). Kadife su jednogodišnje i višegodišnje zeljaste biljke iz familije suncokreta (Asteracea). Prema morfološkim karakteristikama visina varira od 0,1 do 2,2m. Cvetovi se javljalju u zlatnoj, narandžastoj, žutoj i beloj boji, često sa kestenjastim tonovima. U hortikulturi kadifa se gaji kao jednogodišnja biljka, mada višegodišnje vrste sve više dobijaju na značaju. U zavisnosti od vrste kadife dobro uspevaju na svim tipovima zemljišta što ih svrstava u grupu biljaka pogodnih za upotrebu u biološkoj zaštiti na težim i lakšim tipovima zemljišta.

Pored spontanog rasta na obalama, u potocima, livadama kadifa se može privesti kulturi i gajiti kao združeni usev ili kao deo interkroping sistema, sa svrhom biološke zaštite useva. S tim u vezi kadifa spada u kategoriju korisnih biljaka ili biljaka prijatelja.

Kadifa se može sejati ili saditi po ivici bašte, zatim u mešovitim redovima ili kao biljka zamka na 'kritičnim' mestima, takođe se mogu formirati pojasevi širine 1 do 2 metra na svakih 50 do 100 metara parcele.

Dejstvo kadife zasniva se na lučenju fitotoksina tiofen koji odbija zemljišne nematode i crve koji napadaju koren. Kadifa putem korenovog sistema luči u zemljište tiofen i na taj način deluje na zemljišne štetočine. Slično dejstvo imaju neven, slačica, delija i muškatla. Ove biljke se koriste kao prirodni pasterizatori zemljišta u povrtarstvu. Osim suzbijanja nematoda, kadifa je hrana za puževe tako da u usevima kupusa i salate privlači puževe na sebe, tako da je gajeni usev zaštićen ili je napad puževa na usev znatno umanjen.

U zasadu krompira kadifa ima ulogu u zaštiti od krompirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata Say) i bele muve izlučivanjem supstance limonen. Prema svetskim istraživanjima limonen iz kadife bi mogao biti alternativa za sintetičke pesticide u budućnosti.

Jedna od mogućih kombinacija useva je kadifa i neven koji se koriste za biološku dezinfekciju zemljišta odnosno biofumigaciju i u plastenicima/staklenicima,a i na otvorenom polju. Osim useva kupusa i krompira kadifa pozitivan efekat ispoljava kao predusev za paradajz, luk i šargarepu.

Agro-Eko Magazin / MSc Ivana Trifković


Nasumični sadržaj