Bosnian Arabic Bulgarian English German Italian Macedonian Russian Slovenian Spanish Turkish

Klikni 'Sviđa mi se' i prati nas na Facebook-u!

Hrana budućnosti: Morska trava – salata iz okeana

seaweed-rockU poslednje vreme, morska trava sve više dobija na značaju kao jedna od nutritivno vredne hrane, koja je dotupna za ishranu, međutim javlja se problem tržišta i prihvatanja novog proizvoda od strane javnosti. Agro 'ekipa' koja je možda otišla najdalje u uvođenju morske trave u ishranu je izraelska kompanija "Arava Export Growers", koja se ozbiljno upustila u proizvodnju ove vrste hrane, jer smatraju da će ljudi vremenom prihvatiti morsku travu kao 'super hranu' i uvesti u svoj svakodenvni meni.

Sama expolatacija morske trave iz okeana i mora sa sobom donosi i rizik zagađenja odnosno otpada koji iz okeana i drugih toksina koje morska trava apsorbuje. Da bi se ovi nedostaci prevazišli voda se uzima sa velikih dubina Mediterana, te se od iste pune bazeni u kojima se morska trava gaji u uslovima visoke higijene.

Uzgoj morske trave u čistoj vodi bazena pruža mogućnost gajenja novih vrsta morske trave, a takođe pruža mogućnost uzgoja ribe u istim bazenima. Zdravstevni benefit od morske trave je u sadržaju vitamina B12, vitamina C kao i karotena. Takođe, u sastavu se nalaze i kalcijum, hlor, kalijum, sulfat, fosfat, kao i mikroelementi jod, gvožđe, bakar, cink, selen, molibden, fluorid, mangan, bor, nikl i kobalt. Belančevine su takođe prisutne u morskoj travi. Takođe, sadrže visok nivo vlakana od 32% do 50% suve materije.

Činjenica da je morska trava korišćena za ishranu od strane drevnih civilizacija daje 'šansu' morskoj travi u modernom načinu ishrane današnje civilizacije.

Prema tehnologiji izraleske kompanije "Arava" uzgoj morske trave traje tokom cele godine sa 10 žetvi godišnje, jer se za uzgoj koristi čista voda Mediterana. Takođe bitna činjenica je visoka cena ovog proizvoda na tržištu zbog visokog procenta čistoće morske trave dobijene na ovaj način.

S obzirom da sve veći pritisak populacije i ne mogućnost da se istoj obezbedi dovoljan količina hrane i proteina, a da pri tom okean kao izvor hrane još uvek je nedovoljno istražen, morska trava se može smatrati hranom budućnosti.

autor: MSc Ivana Trifković / Agro-Eko Magazin


Nasumični sadržaj